Riksidrottsförbundet

Special Olympics är en del av parasportförbundet vars syfte är att arbeta med bredd-och motionsidrott för barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Idag har ungefär 100 000 en intellektuell funktionsnedsättning i Sverige.

Omvärldens fördomar hindrar ofta unga från att på ett naturligt sätt delta i samhället, vilket leder till att målgruppen i mycket högre utsträckning lider av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och social isolering.

Objectif Sthlm arbetar tillsammans med Special Olympics med medierelationer och politiska aktiveringar för att förändra samhällets fördomar och informera om de samhälleliga och individuella hälsofördelarna idrott skapar. Genom reportage i media om atleters kamp, förberedelser inför globala event, rikstäckande idrottsdagar i samband med särskolor och politiska aktiveringar i Almedalen syftar vårt samarbete till att alla ska ha samma rätt till idrott och rörelse.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/special-olympic-school-days-pa-billingen

Public Affairs

Medierelationer

Pressmeddelanden

Budskapsstrategi

No items found.
4

Heading

Heading